Aanmelding en toelating

Leerlingen met het advies van de basisschool voor het niveau vmbo-gl, vmbo-tl (mavo), havo of havo/vwo kunnen naar Calvijn Business School. We voeren dan eerst een aanmeldingsgesprek met de leerling en zijn/haar ouder(s) en bekijken de gegevens van de basisschool. 

Leerlingen die in havo-3 zitten of dit jaar hun mavodiploma halen, kunnen overstappen naar het bijzondere programma van havo-4 Business School. De aanmeldprocedure voor havo-4 staat beneden beschreven.

Voor de ouders:

Aanmeldprocedure leerjaar 1:

Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2017-2018 verloopt conform de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Als u het definitieve adviesgesprek met de groepsleerkracht van de basisschool heeft gevoerd en u het 'adviesformulier met unieke code' heeft ontvangen, kunt u uw zoon/dochter aanmelden. 

De aanmelding vindt plaats middels een aanmeldingsgesprek. Alle gesprekken vinden plaats van maandag 6 maart tot en met woensdag 15 maart. U kunt in deze periode zonder afspraak bij ons terecht tussen 15:30 en 17:15 uur. Voor een aanmeldingsgesprek op afspraak of buiten de genoemde tijden kunt u bellen met 010-4816700. U kunt al bellen voor het maken van een afspraak zodra u het definitieve advies van de basisschool hebt ontvangen.

Voor de aanmelding hebben wij een identiteitsbewijs van het kind en de ouder(s) nodig en u dient het adviesformulier met unieke code mee te nemen. We verwachten dat ook uw zoon/dochter aanwezig is bij het aanmeldingsgesprek. Na afloop van het gesprek ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.

Vervolgens bekijken wij of uw kind op onze school geplaatst kan worden. Als uw kind bijvoorbeeld een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, gaan we zorgvuldig na of wij die ondersteuning wel kunnen bieden.

Uiterlijk dinsdag 21 maart zullen zowel de ouders als de basisschool per brief officieel worden geïnformeerd over het genomen plaatsingsbesluit.

Aansluitend zullen wij contact opnemen met de basisscholen voor een warme overdracht.

Heeft u vragen over het aanmelden? Neem dan contact op met dhr. Klop, onderwijsteamleider onderbouw: h.j.klop@calvijn.nl of 010-4816700.

Aanmeldprocedure leerjaar 4-havo:

Vanwege ons business-profiel kiezen veel leerlingen met een mavo-diploma of een 3 havo-overgangsbewijs voor de Calvijn Business School. Met hen wordt een sollicitatiegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek maken deze leerling duidelijk waarom zij voor de Business-opleiding van onze school kiezen en tonen ze aan dat zij de juiste werkhouding en motivatie hebben om ons havo-programma te volgen. Meer informatie over starten in havo 4? Neem dan contact op met dhr. Oosterom: a.oosterom@calvijn.nl of 010-4816700.