Jouw loopbaan

Vanaf de brugklas krijg je het vak Loopbaanoriëntatiebegeleiding, oftewel LOB. ...

Op Calvijn Business School krijgen leerlingen informatie over en begeleiding bij keuzes voor hun verdere loopbaan. Wij noemen dit LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat leerlingen helpt om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of baan. Loopbaanbegeleiding gaat over de mensen die hen hierbij helpen en met wie leerlingen hierover praten.

Bij LOB leren leerlingen na te denken over het vervolg van hun studie en een mogelijk beroep. Dat begint op Calvijn Business School al in het eerste jaar, in klas 2 of 3 komt het aan de orde bij de keuze voor een sector (vmbo) of een profiel (havo en vwo). Verder in de opleiding krijgen leerlingen te maken met de belangrijke keuze voor een vervolgopleiding. Belangrijke doelen van LOB zijn:

  • de leerling leert eigen loopbaancompetenties kennen
  • de leerling krijgt zicht op loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier

Loopbaancompetenties  Loopbaancompententies geven handvatten waarmee leerlingen loopbaankeuzes kunnen maken. Met behulp van de vijf loopbaancompetenties kunnen leerlingen zelf hun loopbaan sturen. De vijf loopbaancompetenties zijn: 

  • kwaliteitenreflectie: wat kan ik het best en hoe weet ik dat? 
  • motievenreflectie: wat wil ik, waar ga en sta ik voor en waarom? 
  • werkexploratie: welk soort werk past bij mij en waarom? 
  • loopbaansturing: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? 
  • netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? 

Digitaal talentportfolio  In het talentportfolio beschrijft een leerling wat hij of zij heeft gedaan om te weten komen wat de eigen loopbaancompetenties zijn.