Veelgestelde vragen

Moet je een economische richting op willen als je naar Calvijn Business School gaat? Is Calvijn Business School een strenge school? Lees hier de veelgestelde vragen én antwoorden over onze school. 

Is Calvijn Business School een grote school?
Nee. Wij zijn een kleine school met ongeveer 400 leerlingen. Leraren en leerlingen kennen elkaar daardoor goed en dat zorgt voor een fijne sfeer. Zelfs leraren waar je geen les van hebt, leer je al heel snel kennen.

Moet je een economische richting op willen als je naar Calvijn Business School gaat?
Nee. Ondernemende vaardigheden heb je bij alle beroepen nodig, of je nu politieagent, leraar, verpleegkundige, schilder of architect wilt worden. Bij ons op school kun je op het vmbo dan ook in alle richtingen examen doen.
Op de havo kun je bij ons examen doen in het profiel Economie & Maatschappij. Als je een ander profiel kiest, stap je in klas 4, samen met je klasgenoten, meestal over naar de vestiging Vreewijk Lyceum.

Welke vakken krijg je op Calvijn Business School?
In leerjaar 1 krijg je les in de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, godsdienst, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding (gym) en Frans (in de mavo/havo of havo/vwo klas). Daarnaast krijg je bijzondere vakken, zoals Business School Junior (economie), drama, huiswerkbegeleiding en volg je een aantal projecten/talentmodules: science, BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) en Onderzoek & Ondernemen. In leerjaar 2 komen de vakken Duits en nask (natuur-scheikunde) er bij. Klik hier voor de schoolgids waarin je kunt lezen welke vakken er per leerjaar worden gegeven.

Kun je ook vwo doen op Calvijn Business School?
Ja, dat kan. In klas 1 tot en met 3 bieden wij vwo aan. Voordat wij een leerling met een havo/vwo-advies toegelaten, nemen wij wel eerst contact op met de basisschool.

Hoe gaan leraren en leerlingen op Calvijn Business School met elkaar om?
Leraren en leerlingen op onze school hebben een goede band met elkaar. Veel leerlingen houden nog contact met hun leraren als ze al van school af zijn. Regelmatig praten leerlingen en leraren met elkaar over de school in de leerlingarena (leraren met leerlingen) en de leerlingkring (leerlingen met directie). Op Calvijn Business School willen we dat leraren en leerlingen met elkaar één team zijn met één taak: goed onderwijs met een mooi diploma.

Is Calvijn Business School een strenge school?
Op Calvijn Business School willen we je ondernemende vaardigheden aanleren. Bij ondernemende vaardigheden hoort ook: op tijd komen, je werk op orde hebben, beleefd zijn en fatsoenlijke kleding dragen. Hier wordt dus goed op gelet.

Ik heb gehoord dat je moet solliciteren om op Calvijn Business School te worden aangenomen. Klopt dat?
Leerlingen die in klas 4 van de havo het speciale Business School programma willen doen, moeten inderdaad solliciteren. Omdat deze opleiding veel extra activiteiten heeft, haal je het alleen als je echt gemotiveerd bent. Dat moet je in het sollicitatiegesprek laten zien.
Voor klas 1 hoef je niet te solliciteren. Klik hier als je wilt weten hoe het precies gaat met aanmelden en toelaten.

Wordt er goed les gegeven op Calvijn Business School?
Ja, afgelopen jaar was op het vmbo 91% en op de havo 100% van de leerlingen geslaagd. Wij doen mee met het landelijke programma leerKRACHT om ons onderwijs te blijven verbeteren. Als je zelf wilt beoordelen hoe er les wordt gegeven, kun je komen kijken op één van onze Open Lesdagen.

Wanneer wordt er bepaald of je op het vmbo, havo of vwo eindexamen gaat doen?
Op onze school krijgen leerlingen twee jaar de tijd om te laten zien welke richting bij hen past. We hebben in klas 1 en 2 ‘brugklassen’ voor vmbo/havo en havo/vwo.