Reünie Maarten Luther

In september 2016 is het 60 jaar geleden dat de tweede Christelijke HBS Linker-Maasoever van start ging. Nog heel voorzichtig, met 49 leerlingen op een noodlocatie aan het Schereplein, en aanvankelijk alleen bedoeld voor leerlingen die konden worden opgeleid voor het diploma HBS-B. Enkele jaren later kwam alsnog toestemming voor de start van een HBS-A-afdeling, in 1962 gevolgd door een afdeling MMS.

Na omzwervingen langs verschillende gebouwen vond uiteindelijk de Christelijke HBS en MMS “Charlois”  haar definitieve domicilie aan de Roerdomplaan, aan de toenmalige rand van de bebouwde kom van Charlois. Een school met uitzicht op de nieuwbouw van Pendrecht, en als je heel goed keek, ook die van Zuidwijk; wijken die zouden zorgen voor de verwachte aanwas van het leerlingaantal. Tussen de  school en nieuwbouwwijken kwam het Zuiderpark te liggen.Bij de invoering van de Mammoetwet in 1968 veranderde de naam van de school in Christelijke Scholengemeenschap Maarten Luther, met afdelingen voor vwo (atheneum) en havo. In 1983 werd dank zij een fusie met de Zuiderparkschool een mavo-afdeling aan de school verbonden. In 2004 volgde een samengaan met CSG Johannes Calvijn, waarna Maarten Luther als vestiging van de fusieschool CSG Calvijn een breed instroompunt voor de scholengemeenschap werd  met afsluitings-mogelijkheden voor mavo, later ook vmbo-gemengde leerweg, en havo (profiel Economie en Maatschappij). Momenteel wordt hard gewerkt aan een profilering van de school als een school voor ondernemend onderwijs, met handhaving van de bestaande uitstroommogelijkheden.

Een geschiedenis van 60 jaar vraagt om een reünie. En die komt er dan ook, voor allen die in die afgelopen decennia leerling of docent zijn geweest aan de Chr. HBS en MMS Charlois en Maarten Luther. Op zaterdag 5 november 2016, van 13.00 uur tot 18.00 uur, zetten we de deuren van de school aan de Roerdomplaan 42 wijd open om jong, middelbaar en oud de gelegenheid te bieden schoolherinneringen op te roepen, vriendschappen te vernieuwen, het gebouw weer eens te bekijken en weg te dromen naar de wereld van toen. Aanmelding is mogelijk door HIER te klikken. Via deze link komt u bij het aanmeldformulier.


Nieuwsgierig welke oud-leerlingen zich tot nu toe hebben aangemeld? Bekijk dan snel dit bestand!