We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om de toegang tot onze website te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners op het gebied van sociale media en analyse. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld als onderdeel van uw gebruik van de services. U accepteert onze cookies wanneer u klikt op “Accepteren” en deze website blijft gebruiken.

Accepteren Weigeren Privacy verklaring

Leerlingbegeleiding

Een kind dat goed in zijn vel zit, leert ook goed. CSG Calvijn doet er alles aan om elke leerling de begeleiding te geven die bij hem/haar
past. Zowel op het gebied van leren, als in de persoonlijke ontwikkeling en in de omgang met anderen. Op Calvijn hebben wij oog voor iedere leerling persoonlijk.

De Mentor

Iedere klas heeft een mentor die het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en de ouders. Mentoren begeleiden leerlingen met het leren studeren, huiswerk maken en in de omgang met elkaar. Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan de mentor kan bieden. Dan kunnen we het ondersteuningsteam op de school inschakelen.

Het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit een ondersteuningscoördinator en een schoolmaatschappelijk werker en, afhankelijk van de behoefte, ook uit een remedial teacher, begeleider passend onderwijs en counselor. Het ondersteuningsteam werkt zowel aan het voorkomen van problemen als aan het oplossen van tóch ontstane problemen. De ondersteuning vindt altijd plaats in samenwerking met de mentor van de leerling. Indien nodig kan via de ondersteuningscoördinator ook ondersteuning van buiten de school ingezet worden, het gaat dan bijvoorbeeld om een psycholoog.

Vormen van ondersteuning

Elke school heeft beschreven welke voorzieningen de school leerlingen kan bieden. Dat staat in het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel dat is opgenomen op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Koers VO.

Pestprotocol

Wij willen dat leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op Calvijn. Dat is een basisvoorwaarde om te kunnen groeien en leren. Om pestgedrag te voorkomen heeft Calvijn heeft een pestprotocol opgesteld. In dit protocol staat hoe wij omgaan met (digitaal) pestgedrag en welke methoden en activiteiten wij inzetten om pesten te voorkomen.

Sociale media

Sociale media bieden ons een mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op onze school. Maar verkeerd gebruik kan onze leerlingen en medewerkers schaden. Wij hebben een protocol opgesteld voor de omgang met sociale media.