Ouderkring

Contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat onze leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. Ouders van leerlingen uit verschillende leerjaren praten in de ouderkring mee over het onderwijs op onze school. 

In de ouderkring zijn ouders uit elke klas vertegenwoordigd; we hebben 17 klassen. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden. De ouderkring komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar. Eén ouder uit de ouderkring zit ook in de medezeggenschapsraad (MR). Komend schooljaar (2016-2017) is dat mevr. Luhrman.