Ouderkring

Contact met ouders vinden wij erg belangrijk. In de ouderkring hebben ouders uit verschillende klassen met de directie een open gesprek over allerlei zaken die de school betreffen. De ouders uit de ouderkring hebben een belangrijke adviserende en signalerende rol. Samen bouwen we aan voortdurende kwaliteitsverbetering.

In de ouderkring zijn ouders uit elke klas vertegenwoordigd. De ouderkring komt vier keer per jaar bij elkaar (31 oktober, 17 januari, 29 maart en 27 juni). Eén ouder uit de ouderkring zit ook in de medezeggenschapsraad (MR).

Wilt u als ouder deelnemen aan de ouderkring? Geef u dan op via businessschool@calvijn.nl of via de mentor van uw zoon of dochter.